Politika privatnosti

UVOD
GAZDAR d.o.o., Zagreb, Mlinovi 154, OIB: 47405294242kao pravna osoba koja obavlja djelatnost poslovanja nekretninama, obrađuje Vaše podatke radi postizanje vlastite poslovne svrhe.
Ovim dokumentom Gazdar d.o.o. daje na uvid način obrade i zaštite Vaših osobnih podataka.
Ova Politika privatnosti usklađena je saOpćom uredbom o zaštiti podataka (dalje u tesktu GDPR).
Stupanjem u ugovorni odnos sa  Gazdar d.o.o.povjeravate nam svoje osobne podatke.

OPĆE INFORMACIJE
I.
Voditelj obrade Vaših osobnih podataka:
GAZDAR d.o.o.
Mlinovi 154
10000 Zagreb
Telefon:+385 1 4637 284
MOBITEL: +385 99 4637 284
Email:gazdar@email.t-com.hr
Email 2: info@gazdar.hr
Web stranica:http://gazdar.hr/


OBRADA PODATAKA

I.

Vaše osobne podatke obrađujemo sukladno zakonskim i ugovornim obvezama, obvezama javnog interesa te sukladno legitimnom interesu.

Svi Vaši osobni podaci koji se prosljeđuju trećima a radi ispunjenja naših zakonskih i ugovornih obveza prosljeđuju se sukladno našem nalogu.

Vaše osobne podatke obrađujemo i nakon stupanja u suradnju, a sve kako bismo Vam poslalireklamne poruke putem Vašeg e-maila vezano uz naše poslovanje, a koje bi Vas mogle zanimati.

Za navedeno slanje novih ponuda ovlašteni smo sukladno našem ugovornom/legitimnom interesu, budući da ste temeljem postojećeg ili ranijeg poslovnog odnosa možda zainteresirani za slične proizvode ili usluge u kojima sudjelujete ili ste sudjelovali.
Kategorije osobnih podataka:
 

  1. Obrađujemo Vaše osnovne osobne podatke kao što su ime, prezime, adresa, OIB, email adresa, broj telefona,zemljišnoknjižna čestica.
 
  1. Ne obrađujemo posebnu kategoriju osobnih podataka.

PRISTUP NA WEB STRANICU

Prilikom posjete našoj web stranici, web-server uvijek sprema naziv Vašega pružatelja internetskih usluga, web-lokaciju s koje ste nas posjetili, web-lokacije koje ste pregledavali tijekom posjeta te datum i vrijeme posjeta.SVRHA OBRADE

I.

Svrha obrade Vaših osobnih podataka je mogućnost ispunjenja naših usluga vezanih za registriranu djelatnost te pridržavanja obveza iz domene poreznog i obveznog prava.

Zaključno, naša svrha obrade utemeljena je i na ispunjavanju legitimnog interesa, tj. održavanju poslovanja a što postižemo aktivnim izravnim marketingom.

Vaše osobne podatke, odnosno podatke o nekretninama dostavljamo oglasnim internet posluživačima oglašavanja nekretnina za prodaju, kupnju, najam, zakup i to kao npr.: Indeks nekretnine, Zagorski oglasnik, Njuškalo.

VRIJEME ČUVANJA PODATAKA
I.
Vaše osnovne osobne podatke brišemo po prestanku ugovornog odnosa, smrti, odnosno najkasnije po
isteku svih zakonskih obveza povezanih sa čuvanjem osobnih podataka.

II.

Vaše osobne podatke ne prosljeđujemo izvan granica Republike Hrvatske.
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

I.

Gazdar d.o.o.jamči odgovarajući stupanj sigurnosti fizičkim, elektronskim i administrativnimmjerama a sve kako bismo zaštitili informacije koje prikupljamo, od nezgode ili protuzakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog objavljivanja ili pristupanja osobnim podacima koji se prenose, čuvaju ili na drugi način obrađuju.

Pristup Vašim osobnim podacima omogućen je samo ovlaštenim zaposlenicima, pružateljima usluga kojima je nužno iz poslovnih razloga ili su im nužni zbog obavljanja posla.


VAŠA PRAVA
  • Pravo na ispravak podataka koji su netočni, nepotpuni;
  • Pravo na brisanje podataka koji su nepotrebni ili su izgubili svrhu obrade, osim onih za koje zakon nalaže čuvanje u propisanim rokovima;
  • Pravo na prijenos podataka koje obrađujemo u strukturiranom i jednostavnom obliku
  • Pravo na prigovor i žalbu u slučaju da smatrate da se sa Vašim podacima postupa nezakonito,
  • Pravo na povlačenje privole (suglasnosti) za zaprimanje naših reklamnih ponuda.


Sva gore navedena prava možete ostvariti podnošenjem Zahtjeva na službenu e-mail adresu te na adresu sjedišta društva navedenu u poglavlju Opće informacije ove Politike privatnosti.

Na Vaš Zahtjev imamo obvezu odgovoriti u roku od mjesec dana od podnošenja Zahtjeva.


Ova Politika privatnosti stupa na snagu 21.05.2018. godine.